Een nieuwe stap in geluid

Een nieuwe stap in geluid
oewel al sinds de vroegste filmexperimenten was gezocht naar manieren om geluid aan het beeld toe te voegen, waren de jaren ’20 van de twintigste eeuw doorslaggevend in het tot stand komen van de geluidsfilm.
Lees meer...